Däi SecSi Smart Home sou schlau wéis du!

E Smart Home sou flexibel wéis du!

Eegen Hardware

Mat de SecSi Smart Homes ass et dir iwwerlooss wéi eng Hardware du benotze wëlls. Mir hunn fäerdeg Léisungen souwéi komplett individuell fir dech. Eis Software bënnt dech net un een spezifesche Hosting Provider oder un spezifesch Hardware – du entscheets!

Selfhosted

Deng Smart Home Daten sinn ëmmer ënner denger Kontroll. All Daten ginn an dengem SecSi Apparat gesammelt an an der Zentral bei dir doheem gespäichert. Du eleng entscheeds mat wiems du wéi eng Informatioun fir wéi laang deelen wëlls. Sou kanns du däin Smart Home souwuel online als och offline bedreiwen!

4 gutt Grënn fir däi neien Smart Home

Mir sinn ëmmer do fir deng digital Besoinen!
Mat Kreativitéit, Innovatioun a Persistenz hëllefe mir dir beim Ofhiewen!